BENZİNƏ QƏNAƏT! Avtomobilə qaz balonu quraşdırmaq

“Bunun üçün avtomobilə balon qoyulur, borular çəkilir, qoruyucular yerləşdirilir, renduktor quraşdırılır. Bütün bunlar isə yanma kamerasına qoşulur. Yəni, benzin bir tərəfdə qalır, avtomobil sırf maye qazla işləyir. Bu avtomobillər həm benzin, həm də qazla işləyir. Avtomobili işə salan zaman mühərrik benzinlə çalışır. Mühərrik soyuq olduğu təqdirdə, 30-40 temperaturdan sonra qazla işləməyə başlayır. Avtomobili 5 dəqiqəlik söndürsək belə, işə salan zaman yenə benzin istifadə olunur. 6-7 saniyədən sonra isə yenidən qaza keçir. Bu sistemi benzinlə çalışan bütün daxiliyanma mühərriklərinə tədbiq etmək olur. Benzin çox az işlədyindən ona qənaət olunur. Sadəcə, avtomobilin mühərriki qazla işləyir.

Rekam